JongZeeuw | Adviseurs
energiezuinig, advies, herbestemmen, DNA in de bouw, DNA, duurzaam onderhouden, JongZeeuw, morfologisch ontwerpen, Passiefhuis, PHPP berekening, GPR berekening,
17026
page-template-default,page,page-id-17026,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Adviseurs

Energiezuinigheids advies

 

Hoe maken we onze woningen en gebouwen zo energiezuinig mogelijk? En hoe doen we de investering daarvoor op een verantwoorde manier? Zodanig dat we een goede basis hebben voor de toekomst. De adviseurs van JongZeeuw houden zich daarmee bezig. We hebben daarvoor een eigen visie en werkmethodiek ondersteund door rekenprogrammatuur en heldere keuze overzichten. Zo adviseren wij u op maat en passen de maatregelen af op het gebouw en uw gebruikswijze. JongZeeuw is aangesloten bij DNA in de bouw. Vanuit deze stichting richten wij ons op een vernieuwing in de bouw op het gebied van energiezuinig bouwen. De adviseurs van JongZeeuw zijn een van de eerste gediplomeerde energiezuinigheids adviseurs volgens de Europese standaard voor PassiefHuis. Wij zijn specialisten op het gebied van PHPP berekeningen, GPR berekeningen en berekeningen voor vergelijkingen van woon-en energielasten.

Herbestemmen

 

Bij het herbestemmen komen onze specialisaties Restaureren en Duurzaam Bouwen bij elkaar. We geven een gebouw een nieuwe toekomst en zorgen dat deze behouden kan blijven. Gebouwen gaan vaak langer mee dan hun functie. Zeker in het geval van monumenten speelt het cultuurhistorisch belang tot behoud een grote rol. Het herbestemmen is een complexe materie. De opgave lijkt zich vaak eenvoudigweg te beperken tot de nieuwe bestemming en aanpassingen aan het gebouw ten dienste van de bestemming. Vaak is dit zeker niet de juiste weg. Belangrijke elementen die maken dat het gebouw bijzonder is worden weggenomen. Of aspecten zoals energiezuinigheid worden weggelaten door gebrek aan kennis of het zien van kansen. Met onze integrale aanpak van het Morfologisch Ontwerpen brengen wij de kansen en beperkingen van het gebouw en de nieuwe functie in kaart. Op deze wijze krijgt herbestemmen ook een veel grotere kans om daadwerkelijk te slagen. De nieuwe functie kan dan ook goed zijn weg vinden in het nieuwe gebouw en kan zo veel langer met comfort en plezier gebruik maken van het gebouw.

Duurzaam Onderhouden

 

In Nederland is het onderhouden van onze gebouwen over het algemeen een gemeengoed.  De adviseurs van JongZeeuw maken meerjaren onderhoudsplanningen voor monumenten, scholen en overheidsgebouwen. We verbinden hierbij een goed inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw aan een tijds-en kostenplanning. Maar we hebben de laatste jaren ook veel kansen voorbij zien gaan op het gebied van het verduurzamen van de gebouwen.

De adviseurs van JongZeeuw kunnen de verbinding maken tussen de meerjaren onderhoudsplanning en het energiezuinig en duurzaam onderhouden. Maatregelen om gebouwen energiezuiniger te maken worden inzichtelijk gemaakt hoe deze gelijk te laten lopen met het onderhoud. Te vervangen of verbeteren onderdelen worden direct met duurzaam geproduceerde materialen uitgevoerd. En de levensduur van materialen en constructies wordt betrokken bij de onderhoudsaanpak.

Deze ingrediënten voegen wij toe aan de meerjaren onderhoudsplanning. Dat is Duurzaam Onderhouden!