JongZeeuw | Architecten
architectuur, stedebouw, restauratie, JongZeeuw, architecten en adviseurs, scholen, utiliteitsbouw, kantoren, nieuwbouw, verbouw,
17008
page-template-default,page,page-id-17008,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Architecten

Architectuur

 

Het ontwerpen van gebouwen voor wonen, leren en werken. Dat is waar wij ons mee bezig houden als architecten. Van particuliere woning tot grootschalige woningbouwplannen. Van kinderdagverblijven tot basisscholen. Van industriegebouwen tot kantoren. In nauwe samenspraak met u als opdrachtgever maken wij een ontwerp geheel op maat. Onze architecten inspireren en verrassen u, onze toegevoegde waarde zal voor u duidelijk zijn.

Wij zorgen ook voor het verdere traject van uitwerken, aanvragen en begeleiden. Met ons team werken wij de ontwerpen bouwkundig uit en zorgen voor bestek en aanbesteding. Met onze kennis van de regelgeving en goede contacten bij vele gemeenten en andere overheidsorganisaties ontzorgen wij u als opdrachtgever. Een gedegen kennis en jarenlange ervaring in het vakgebied van het bouwen staan ervoor in, dat wij het juiste team voor u zijn om uw bouwwensen te realiseren.

Stedenbouw

 

Architectuur en stedenbouw liggen dicht bij elkaar. De disciplines ondersteunen en inspireren elkaar. Samen zorgen zij voor de beleving van onze gebouwde omgeving. JongZeeuw architecten en adviseurs maakt stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen voor woningbouwprojecten. De integrale aanpak waar we met gemeenten, initiatiefnemers, belanghebbenden en omwonenden samen aan werken leidt tot een kwalitatief goed en gedragen plan.

Bij deze integrale aanpak krijgen de aspecten voor een goede ruimtelijke ordening, architectuur en duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit met de juiste balans tussen groen, gebouw en inrichting en de relatie naar stad, dorp en platteland voldoende aandacht. Met ons netwerk kunnen we de juiste disciplines aanwenden om het stedenbouwkundig plan ook goed te laten slagen.

Restauratie

 

Het werken aan monumenten is een van de mooiste aspecten van ons vak. We hebben ons gespecialiseerd in monumentale boerderijen en stadspanden. Bij een opdracht verbinden wij onze kennis van het restaureren met architectuur en duurzaam bouwen. Disciplines welke wij in huis hebben en waar we goed in zijn. Dit maakt het voor u als opdrachtgever dat JongZeeuw architecten en adviseurs  u een integrale aanpak kan bieden. Een goed en gedegen restauratieplan, een architectonisch ontwerp voor uitbreiding of interieur en het energiezuiniger maken van het monument gaan hand in hand.

Het beleid in Nederland gaat voor monumenten steeds meer uit van instandhouding. Dat wordt voor monumenteneigenaren financieel ondersteund vanuit de overheid. Een goede planning voor onderhoud voor meerdere jaren geeft voor u als monumenteneigenaar structuur en duidelijkheid. JongZeeuw architecten en adviseurs maakt meerjaren onderhoudsplanningen voor (rijks)monumenten en draagt zorg voor acceptatie bij overheidsinstanties. Wij zorgen voor jaarlijkse controle, uitvoering en begeleiding bij deze uitvoering.